top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 77
Typ dotazu: věcný popis (VEC)
AACR2R:
UNIMARC:
MARC 21:
Charakteristika problému: Vína a vina. Vzhledem k tomu, že se v PH rozlišuje singulár a plurál "víno--druhy", "víno--servírování", "červená vína", "šumivá vína", dochází při vyhledávání záznamů se slovem "vína" k nepřesnému výsledku. Výsledkem dotazu jsou totiž záznamy nejen se slovem "vína", ale i se slovem "vina". Zajímal by nás názor ostatních katalogizátorů.
Návrh řešení:
Odesláno: 24.10.2000
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Nejsem si jist, že je dotaz šťastně formulován. Co který automatizovaný systém považuje za homograf, je individuální. Přísně vzato je jich v češtině velmi málo. Takže bychom před nimi neměli mít panický (snad jediný pravý příklad) strach.
Takové záležitosti by si měli ale řešit vlastníci jednotlivých systémů nejdříve sami. Mezi účastníky konference zřejmě převládají "majitelé" T-Series, tento "Angličan" původem nerozlišuje v Katalogu nejen velké a malé písmeno, délky, ale ani mnohá písmena s háčkem, takže již dávno jsme řešili zdánlivý homograf med a měď a několik dalších v tzv. výrazech tezauru (řízených klíčových slovech). Sami jsme si museli zjistit ukládání kvalifikátoru způsobem, který nevidí čtenář, ale vnímá stroj, sami jsme si museli vyjednat, aby konverzní program nepřeváděl kvalifikátory do formátu UNIMARC.
Tedy domnívám se, že zde by měly být řešeny obecně platné problémy (byť se vyjadřují pravidelně v zápisu pro UNIMARC). Nebo by mělo být předesláno, pro který systém platí. Obávám se, že jinak tento způsob řešení problémů (dotazy) zahltíme. Je zde ovšem platforma pro řešení otázky na obecné úrovni. Zdánlivé homografy nejsou takto počítačem vnímány, zapojíme-li slovo do řetězce (tedy klasického předmětového hesla).
Mělo by tedy být řešeno, zda i v případě "předmětových řetězců" musíme kvůli vyhledávání dle jednotlivých slov (filtrování) užívat alespoň skryté kvalifikátory. Tedy např. v případě T-Series výkladu v obrácených lomítkách.
Lze předpokládat, že při ukládání řetězce ve všech systémech zdánlivý homograf nečiní potíže a na "vadu" se přijde až při vyhledávání dle jednotlivých lexikálních jednotek. Tedy možná by se mělo spíše připomenout, že v různých MAKS se mohou jednotlivé lexikální jednotky chovat jako homografy (jednodušeji chovat jako zdánlivá homonyma podle citlivosti systémů na diakritiku) a diskutovat, je-li povinností je rozlišovat viditelně jako pravá homonyma a polysématická slova, nebo skrytě, nebo jinými nástroji.
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Viz stanovisko č.1 a stanovisko odpovědného pracovníka

Stanovisko odp. prac.: Jde o problematiku homonym (zvláště pak homografů) a polysémů, která se obvykle v řízených slovnících odstraňuje
1. výběrem jiného synonymického tvaru (preferovaný termín)
2. upřesněním termínu pomocí adjektivního přívlastku, případně pomocí kvalifikátoru, tj. vysvětlujícího termínu, který se uvádí v závorce a je trvalou součástí preferovaného termínu/deskriptoru
Při vyhledávání metodou prohlížení přístupových rejstříků získá uživatel všechny potřebné relevantní informace bezprostředně.
K nepřesnému výsledku dochází při vyhledávání pomocí slov. V současnosti musí tedy být výsledek dotazu upřesněn kombinací dalších vhodných selekčních prvků, např. nadřazených termínů, notací MDT.
V budoucnosti lze tento nepříznivý dopad - velký ohlas irelevantních dokumentů - odstranit vhodným přímým zapojením řízených slovníků do procesu vyhledávání (dotváření uživatelova dotazu).
Konec připomínkování: 21.12.2000

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved