top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 76
Typ dotazu: věcný popis (VEC)
AACR2R:
UNIMARC: 607
MARC 21:
Charakteristika problému: Zápis národních parků, přírodních, biosférických rezervací, chráněných krajinných oblastí
Návrh řešení:
Odesláno: 17.10.2000
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Pouze malá technická připomínka: neměl by se do rubriky UNIMARC doplnit odkaz na pole 607
Stanovisko č. 2: Doporučujeme, aby názvy menších přírodních celků byly doplněny konkrétním místem, obdobně jako v případě naučných stezek (viz schválený dotaz č. 50). Například: 607$aPřírodní rezervace Čertova skála (Křivoklát-oblast, Česko); 607$aNárodní přírodní rezervace Voděradské bučiny (Kolín-oblast, Česko) U větších přírodních celků pak ponechat: 607$aKrkonošský národní park (Česko) apod.
Stanovisko č. 3: Souhlasím se stanoviskem č. 2
Stanovisko č. 4: Dovoluji si upozornit, že Národní park Šumava a Chráněnou krajinnou oblast Šumava spravuje společná Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Jedná s o výjimku, jiná území nejsou takto zdvojena.
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Autoritní záhlaví jsou stanovena zde
Stanovisko odp. prac.: Tyto entity se nyní považují za geografické názvy specifického typu a zapisují se v poli 607 (Subject Cataloging Manual: Subject Headings par. H 405). Nepovažují se tedy za korporativní záhlaví.
Jméno místa tvoří neoddělitelnou součást názvu, která se zapisuje v podpoli $a včetně kvalifikátoru, tj. názvu státu (vyššího správního celku)
607$aBiosférická rezervace Pálava (Česko)
607$aChráněná krajinná oblast Pálava (Česko)
607$aPřírodní rezervace Polom (Česko)
607$aNationalpark Bayerischer Wald (Německo)
607$aKrkonošský národní park (Česko)

Z praxe vyplývá, že je třeba rozlišovat jednotlivé typy těchto krajinných útvarů: liší se rozlohou, rokem vzniku a jsou spravovány různými orgány, např.
607$aNárodní park Šumava (Česko) -- Správa Národního parku Šumava
607$aChráněná krajinná oblast Šumava (Česko) -- Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava
Správní orgán považujeme za samostatnou korporaci, např.:
60102$Správa Krkonošského národního parku$cVrchlabí, Česko

Konec připomínkování: 30.11.-0001

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved