top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 75
Typ dotazu: věcný popis (VEC)
AACR2R:
UNIMARC: 60X$z
MARC 21:
Charakteristika problému: Chronologické zpřesnění. Které formě dávat přednost v případech, kdy jde o časový údaj, který lze zapsat: a) jako rozmezí let např.: r. 1990-2000 r. 1900-1950 b) jako dílčí úsek např.: stol. 20., léta 90. stol. 20., pol. 1.
Návrh řešení:
Odesláno: 9.10.2000
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Máme k dispozici materiál NK ČR: Formalizace chronologických údajů v předmětových heslech. Domnívali jsme se, že tento materiál je příkladem nejen pro Národní knihovnu, ale i pro členy pracovní skupiny pro věcné zpracování. V materiálu byl (myslim si, že zcela ku prospěchu věci) redukován počet variant přípustných zápisů rozmezí dat. Nicméně bylo možno používat: stol. 20., pol. 1. , stol. 20., pol. 2. Přimlouváme se i za tuto možnost, protože přesné rozpětí let je někdy prostě nemožné zjistit a vymýšlet si stereotypně 1901-1950 se zdá poněkud nekorektní. Ve vzpomínaném materiálu se na poloviny století přepisovala i rozmezí "léta". Tedy léta 60.-80. na pol. 2. Mohlo by tedy být uvedeno, ze i takové údaje se prostě vyjadřují jako rok 1961-1990, pokud nelzeakcept ovat poloviny století.
Stanovisko č. 2: Souhlasim se stanoviskem odp. prac. Do příkladů bych pro jistotu zařadila i "r. 1991-2000" a "r. 1901-1950", aby odpověd na původni dotaz byla jednoznačná.
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Při zápisu chronologických údajů v podpoli $z dáváme přednost numerickému zápisu rozmezí let.
V lednu 2005 došlo ke změně v zápisu chronologických údajů: byl zrušen údaj "r" a odstraněna inverze. Důvodem bylo sjednocení zápisu chronologických údajů v BIB i AUT bázích.
Příklady:
9.-7. stol. př. Kr.
9. stol. př. Kr.-3. stol. po Kr.
poč.-906
poč.-1918
poč.-10. stol.
1948
1948-1968
1901-1950
1991-2000
13. stol.
10.-13. stol.
Stanovisko odp. prac.: Při zápisu chronologického zpřesnění dáváme přednost zápisu rozmezí let, např.
r. 1921-1930.
Sjednotíme tak a zjednodušíme zápis těchto údajů,
odstraníme časté chyby při jejich ukládání (nedodržení předepsaných mezer).

Příklady:
poč. - r. 1918
poč. - stol. 10.
r. 1948
r. 1948-1968
r. 1901-1950
r. 1991-2000
stol. 13.
stol. 10.-13.

Konec připomínkování: 31.10.2000

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved