top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 66
Typ dotazu: věcný popis (VEC)
AACR2R:
UNIMARC: 601
MARC 21:
Charakteristika problému: Letiště, železniční stanice.
Návrh řešení: 60101$aRuzyně$cletiště : Praha, Česko
60102$aAéroport Charles de Gaulle$cPaříž, Francie
60101$aLibeň$cželezniční stanice : Praha, Česko
60101$aPaříž (Francie)$bGare de Lyon
Odesláno: 3.8.2000
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: a) letiště - korporativní záhlaví cizí provenience: proč není zvolena obecně užívaná česká forma místního jména, př. 1: 60102$aAéroport de Geneve-Cointrin$cŠvýcarsko; př. 2: 60101$aLondýn$bSt. Pancras Station b) nádraží - forma jména (2. indikátor): 60102$aPraha-Libeň$cželezniční stanice : Česko ale 60101$aPřerov$cželezniční stanice : Česko Je to tak správně?
Stanovisko č. 2: Za první připomínku děkuji, omylem jsem uvedla jednu z odkazových forem jako autoritní záhlavi.
Druhá připomínka si vyžádá detailnější analýzu. (Balíková)
Stanovisko č. 3: Překvapuje nás použití kvalifikátoru státu za názvy letišť, které mají v názvu sídlo letiště. Letiště Praha-Ruzyně (letiště : Česko). Z příkladů v českých interpretacích korporací jsme usoudili, že název státu se přidává do závorky za lokální jména míst. Jinak plati jen článek 2.2.2 Jména zemí, států ... pro korporace charakteru národního, provinciálního apod.( AACR 2R 24.4C2). Kolísání této zásady lze snad zaznamenat jen u praxe LC. Je možná škoda, že vzdušné "přístavy" jsou koncipovány jinak než železniční, resp. autobusové ap. Nádraží nezačínají ustanovením, že obecný termín je součástí záhlaví. Zásadní uvádění termínu "železniční stanice" v kvalifikátoru, byť samotný název obsahuje slovo nádraží, hl.n. apod., lze zřejmě vysvětlit snahou rozlišit železniční nádraží od jiných. Tedy Hradec Králové hl.n. (železniční stanice : Česko) na rozdíl od Hradec Králové (autobusová stanice : Česko). Nejsme si ovšem jisti, zda není významový rozdíl mezi autobusová stanice a autobusové nádraží. Pak bychom se spíše měli sjednotit na termínu "železniční nádraží". [omlouvám se, závěr textu mi "utíká" dopředu, prosím o úpravu]
Stanovisko č. 4: Termín "železniční nádraží" by byl vhodnější, protože zápis např. "Velké Karlovice zastávka (železniční stanice : Česko)" vypadá neprofesionálně. Poznámka ke 3. stanovisku: "autobusová stanice" se nepoužívá, říká se autobusové nádraží (významový rozdíl mezi tím není).
Stanovisko č. 5: Vidím určitý rozpor mezi 60101$aLondýn$b St. Pancras Station a 60102$aPraha Masarykova nádraží$cželezniční stanice : Česko spíše bych předpokládala analogicky 60101$aPraha (Česko)$bMasarykovo nádraží
Stanovisko č. 6: Železniční nádraží, ad 2)60102$aPraha hlavní nádraží$cČesko nebo 60102$aPraha hl.n.$cČesko. Jsme pro úplný zápis.
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Autoritní záhlaví jsou stanovena zde

Instrukce pro zápis tohoto typu záhlaví je dostupná zde

Stanovisko odp. prac.: Názvy těchto entit se považují za korporace a zapisují se v poli 601
(Subject Cataloging Manual: Subject Headings, par. H 405)

Letiště
Obecný termín letiště je součástí záhlaví

60102$aLetiště Praha-Ruzyně$cČesko
odkaz od
60102$aMezinárodní letiště Praha-Ruzyně$cČesko
60102$aAirport Praha-Ruzyně$cCzech Republic

60102$aLetiště Brno-Tuřany$cČesko
odkaz od
60102$aAirport Brno-Tuřany$cCzech Republic

60102$aLetiště Ostrava-Mošnov$cČesko
odkaz od
60102$aAirport Ostrava-Mošnov$cCzech Republic
60102$aOstrava International Airport$cCzech Republic

60102$aLetiště Karlovy Vary$cČesko
odkaz od
60102$aAirport Karlovy Vary$cCzech Republic

60102$aLetiště Pardubice$cČesko
odkaz od
60102$aMezinárodní letiště Pardubice$cČesko
60102$aVeřejné mezinárodní letiště Pardubice$cČesko
60102$aPardubice International Aiport$cCzech Republic

Při zápisu těchto korporativních záhlaví cizí provenience respektujeme praxi LC (s výjimkou kvalifikátoru, který v autoritním záhlaví uvádíme v jazyce katalogizační agentury):
60102$aAeroport de Geneve-Cointrin$cŠvýcarsko
odkaz od
60102$aAeroport de Geneve-Cointrin$cSwitzerland
60101$a Cointrin (Switzerland) $bAeroport de Geneve-Cointrin
60101$a Geneve (Switzerland) $bAeroport de Geneve-Cointrin
60102$aAeroport intercontinental de Geneve-Cointrin$cSwitzerland
60102$a Intercontinental Airport of Geneva$cSwitzerland

Další příklady:
60102$aAeropuerto international de Cachipo
60102$aAéroport d´Orly
60102$aAéroport de Gaulle

Nádraží
60102$aPraha-Libeň$cželezniční stanice : Česko
60102$aOstrava-Mariánské hory$cželezniční stanice : Česko
60102$aPraha Masarykovo nádraží$cželezniční stanice : Česko
odkaz od
60102$a Masarykovo nádraží$cPraha, Česko

Při zápisu následujícího korporativního záhlaví uplatníme pravidlo 24.5C1.
60102$aOstrava hl. n.$cželezniční stanice : Česko

Součástí tohoto názvu je i zkratková podoba obecného označení typu korporace,
kterou je nutno považovat za neoddělitelnou součást názvu.
Obecné označení typu korporace můžeme (po dohodě) uvádět v plném znění.

Příklady korporativních záhlaví cizí provenience:
60101$aLondon$bSt. Pancras Station
60101$aLondon$bEuston Station

Komentář k diskusi a pozměněný návrh

Letiště
Uvádění obecného termínu letiště ve vstupním prvku jako součást záhlaví navrhujeme z těchto důvodů:
1. v českém prostředí jde o oficiální i konvenční název
2. formy záhlaví u jmen tohoto typu korporací se ve všech světových jazycích vzácně shodují, začínají tímto obecným označením.

Geografický kvalifikátor u tohoto typu korporativního záhlaví:
1. na rozdíl od stanoviska 3 se nedomníváme, že z příkladů v českých interpretacích jednoznačně vyplývá, že nelze používat jako kvalifikátor název státu, např.:
$aRepublikánská strana$cČesko
$aRepublikánská strana$cSlovensko
$aABC$cpolitická strana : Kuba
2. vzhledem k praxi uplatňované ve větších databázích (nejen LC),
považujeme za vhodné uvádět u tohoto typu korporativních záhlaví označujících mezinárodně méně známé korporace i geografický kvalifikátor, tj. název státního celku.

Nádraží
při zápisu tohoto typu korporativního záhlaví vycházíme z těchto pravidel:
Subject Cataloging Manual: Subject Headings, par. H 405
UNIMARC manuál: 601 jméno korporace nebo akce použité jako předmět
AACR2R 24.4B

U této kategorie korporativních záhlaví se vyskytují následující varianty názvů:
1. geografické jméno, např. Praha-Libeň
2. geografické jméno spojené s termínem všeobecné povahy v úplném znění, případně ve zkratkové podobě, např. Velké Karlovice zastávka, Praha hl.n.
3. vlastní název ve spojení geografickým názvem, např. Praha Masarykovo nádraží

Z diskuse vyplývá, že obecný kvalifikátor železniční nádraží je vhodnější a výstižnější.

Vzhledem k charakteru těchto korporativních záhlaví doporučujeme používat i kvalifikátor místa, tj. název správního celku stejně jako v případě zápisu letišť.

ad1:
60102$aPraha-Libeň$cželezniční nádraží : Česko

druhý indikátor má hodnotu 2 a ne hodnotu 1, protože nejde o korporativní záhlaví zapsané pod místem nebo pod jurisdikcí". Toto železniční nádraží nemá vlastní jméno, které bychom mohli uvést v podpoli $b, což je podmínkou pro zápis korporativních záhlaví zapsaných pod místem nebo pod jurisdikcí.
Jde tedy o záhlaví tvořené jménem, které nevyjadřuje, že jde o korporaci, a proto musí být připojeno obecné označení (AACR2R 24.4B), které se uvádí v podpoli $c.

ad 2:
60102$aVelké Karlovice zastávka$cželezniční nádraží : Česko

Je na našem rozhodnutí, budeme-li respektovat zkratku či úplný zápis
60102$aPraha hl.n.$cČesko
60102$aPraha hlavní nádraží$cČesko

ad 3: 60101$aPraha (Česko)$bMasarykovo nádraží

druhý indikátor má hodnotu 1, protože jde o zápis korporativního záhlaví pod jménem místa

Konec připomínkování: 30.11.-0001

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved