top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 478
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R: 1.6, 25.2C1
UNIMARC:
MARC 21: 490, 830
Charakteristika problému: Zápis členů vyloučených z řazení v údajích o edici - pole 490 a 830.
Návrh řešení: Se zápisem v poli 490 by snad neměl být problém - členy by se měly normálně zapisovat, protože jde o popisný údaj. V poli 830 manuál MARC21. Bibliografický formát sice umožňuje členy zapsat a vyloučit z řazení pomocí druhého indikátoru, ale zároveň se zde uvádí "Je běžnou katalogizační praxí, že se uvodní členy unifikovaných názvů nezapisují, pokud nejsou potřebné pro řazení, hodnota druhého indikátoru tedy zpravidla číslice 1-9 NEOBSAHUJE." AACR2R pravidlo 25.2C1. říká "VYNECHEJTE úvodní mluvnický člen, pokud se unifikovaný název nemá pod tímto členem řadit ...". Takže navrhuji v poli 830 úvodní mluvnické členy NEZAPISOVAT.
Odesláno: 26.3.2010
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Domnívám se, že v poli 830 by se úvodní člen měl zapisovat - s použitím patřičného indikátoru. Pokud se člen vypustí, může se název edice stát mluvnicky nesprávným: např.: "Das neue Werk" - bude-li pouze "Neue Werk", vypadá to, že podstatné jméno je ženského rodu - mluvnicky správně by bylo "Neues Werk", (střední rod), což zase nelze z hlediska katalogizace.
Stanovisko č. 2: Připadá mi, že máme-li k dispozici druhý indikátor jakožto efektivní nástroj pro jejich vyloučení z řazení, je vypouštění členů v poli 830 krokem zpět.
Stanovisko č. 3: S Stanoviskem odp. prac. souhlasím. Co se týká došlých připomínek: s mluvnickou správnosti si AACR2R hlavu asi moc nelámou viz 3. příklad (Blaue Adler) u pravidla 24.5A1. Pokud bychom připustili užívání členů v poli 830, museli bychom je asi připustit i v polích 130, 240 a 730. Co se týká pole 490 myslím, že Stanovisko odpo. prac. je zcela v souladu s AACR2R i MARC21, ale problém může nastat v okamžiku, kdybychom chtěli pole 490 posílat do rejstříků, kvůli vyhledávání různých variantních názvů edic, protože soubor autorit pro edice, který by toto ošetřil nemáme asi ještě dlouho mít nebudeme.
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Pole 490 je určeno pro zobrazování, proto se v něm člen zapisuje a nijak se neošetřuje.
V tomto poli je zobrazena přesná a gramaticky správná podoba názvu edice tak, jak byl uveden na knize.
Pro vyhledávání z pole 490 je obvykle možno používat místo rejstříku vyhledávání podle slov.

U pole 830 se řídíme AACR2R a úvodní člen nezapisujeme.
Jedná se o unifikovaný název edice; dodrží se tím tedy jednotný způsob zápisu unifikovaných názvů, které jsou v ostatních případech také zapisovány bez úvodního členu.

Stanovisko odp. prac.:

Pole 490 je určeno pro zobrazování, proto se v něm člen zapisuje a nijak se neošetřuje.

U pole 830 se řídíme AACR2R a úvodní člen nezapisujeme.

Konec připomínkování: 12.4.2010

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved