top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 443
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R: 2.5B, 2.5C
UNIMARC: 215
MARC 21: 300
Charakteristika problému: Dotaz se týká pole 215 - údaje fyzického popisu. Jakým způsobem se nyní zapisují přílohy, které nejsou zahrnuty do stránkování?
Návrh řešení:
Odesláno: 4.6.2009
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, ale navrhuji přeformulovat větu "Počet stránek nebo listů uvedeme v hranaté závorce", protože to neplatí vždy - viz první příklad u pravidla 2.5B9. Také by bylo vhodné doplnit příklad pro velmi častou situaci, kdy přílohou jsou fotografie.
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:

Podle pravidla 2.5B9 „Listy nebo stránky obrazových příloh“ (pozor – v původním vydání bylo označeno jako 2.5B10, pokud někdo nemá zanesené opravy z dodatků, může mít ještě staré číslo) se tento údaj zapisuje na konec údajů o stránkování (podpole $a). Počet stran nebo listů přílohy uvádíme podle číslování v knize; pokud strany nebo listy očíslované nejsou, uvádíme počet v hranaté závorce. Podrobněji viz pravidla 2.5B7-2.5B9.

Při zápisu používáme povolené zkratky ze seznamu publikovaného v 18. svazku edice Standardizace a na stránkách NK.

Text „obr. příl.“ (=obrazová příloha) neznamená automaticky pouze ilustraci, používáme ho v těchto případech i tehdy, kdy příloha obsahuje např. pouze mapy, faksimile, noty apod., což je specifikováno až v údajích o ilustracích („Další fyzické údaje“ - MARC 21: podpole $b, UNIMARC: podpole $c).

Problematice fotografií jako ilustrací je věnován dotaz č. 10.

Příklady:

200 s., 16 s. obr. příl. : il., mapy, noty
xiv, 115 s., [10] l. obr. příl. : mapy, faksim.

Stanovisko odp. prac.:

Podle pravidla 2.5B9 „Listy nebo stránky obrazových příloh“ se tento údaj zapisuje na konec údajů o stránkování (podpole $a). Počet stránek nebo listů uvedeme v hranaté závorce. Při zápisu používáme povolené zkratky ze seznamu publikovaného v 18. svazku edice Standardizace a na stránkách NK.
Text „obr. příl.“ (=obrazová příloha) neznamená automaticky pouze ilustraci, používáme ho v těchto případech i tehdy, kdy příloha obsahuje např. pouze mapy, faksimile, noty apod., což je specifikováno až v údajích o ilustracích („Další fyzické údaje“ - MARC 21: podpole $b, UNIMARC: podpole $c).

Příklady:
200 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, noty
xiv, 115 s., [10] l. obr. příl. : mapy, faksim.

Konec připomínkování: 22.6.2009

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved