top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 435
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R: 21
UNIMARC: 700, 702
MARC 21: 100, 700
Charakteristika problému: Prosím o shrnutí, které autory dáváme do hlavního záhlaví (100) a které do vedlejšího (700). Jasní jsou spisovatelé, skladatelé u hudebnin, výtvarníci u reprodukcí děl, ale kteří další autoři s nějakou specifičtější rolí patří do pole 100? Libretisté u libret bez not? (v pravidlech jsem poučku na tohle téma neobjevila). Jak je to s katalogy výstav? - dává se do pole 100 příslušný výtvarník? Pokud ano, tak je tomu tak pouze u malířů, kde obrázky můžeme považovat za reprodukce, nebo i u scénografů s přefocenými scénami, u sochařů s fotografiemi soch apod.? Editoři a sestavovatelé dle AACR2 patří do pole 700 i v případě, že jsou uvedeni výrazně na titulní stránce, ale např. v záznamu v NK "Podpora umění a kultury z Evropské unie" je V. Debnár uveden v poli 100, přestože je v dokumentu uveden jako "text zpracovali", a to pouze v tiráži.
Návrh řešení:
Odesláno: 24.4.2009
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:

Podle pravidla 21.4A1:
„U díla, sbírky děl nebo výboru z díla nebo děl jednoho autora ... vytvořte záhlaví pro tuto osobu bez ohledu na to, je-li nebo není-li jmenovitě uvedena v katalogizované jednotce.“

Nezáleží tedy na formální úpravě publikace; na autora lze vytvořit hlavní záhlaví i v případě, kdy není uveden na titulní stránce.
Editor nebo sestavitel není hlavní autor. Záleží však na skutečné roli, nikoli na použitém výrazu. Sestavitel jako vedlejší autor je podle definice ten, kdo „sesbíral díla jiných autorů...“. U některých dokumentů (příkladem mohou být slovníky, bibliografie, přehledy apod.) je osoba uvedená jako „sestavitel“ ve skutečnosti autorem díla.
Formulace „text zpracoval“ napovídá spíše tomu, že se jedná o přímého autora, ale vždy je třeba posoudit situaci s dokumentem v ruce.

Libreto
Pokud popisovaným dokumentem je pouze samotné libreto (bez not), vytváříme hlavní záhlaví pro autora libreta.

Katalog výstavy
Popis katalogů výstav je podrobně vysvětlen u dotazu 200

Stanovisko odp. prac.:

Podle pravidla 21.4A1:
„U díla, sbírky děl nebo výboru z díla nebo děl jednoho autora ... vytvořte záhlaví pro tuto osobu bez ohledu na to, je-li nebo není-li jmenovitě uvedena v katalogizované jednotce.“

Nezáleží tedy na formální úpravě publikace; na autora lze vytvořit hlavní záhlaví i v případě, kdy není uveden na titulní stránce.
Editor nebo sestavitel není hlavní autor. Zdánlivou výjimkou mohou být slovníky apod., kde bývá napsáno „slovník sestavil XY“. Sestavitel jako vedlejší autor je podle definice ten, kdo „sesbíral díla jiných autorů...“. „Sestavitel“ slovníku tedy obvykle je ve skutečnosti jeho autorem.
Formulace „text zpracoval“ napovídá spíše tomu, že se jedná o přímého autora, ale vždy je třeba posoudit situaci s dokumentem v ruce.

Libreto
Pokud popisovaným dokumentem je pouze samotné libreto (bez not), vytváříme hlavní záhlaví pro autora libreta.

Katalog výstavy
Popis katalogů výstav je podrobně vysvětlen u dotazu 200

 

Konec připomínkování: 18.5.2009

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved