top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 408
Typ dotazu: tištěné monografie (MON)
AACR2R:
UNIMARC: 200 $a, e
MARC 21: 245 $a, b
Charakteristika problému: Název publikace na titulní straně je OECD Model Tax Convention on Income and on Capital Condensed version - 2008 and Key Tax Features of Member countries 2008
Návrh řešení: Dát celý název do hlavního názvu a Condensed version do podnázvu, nerozliším ale, k čemu se vztahuje Moc děkuji.
Odesláno: 5.11.2008
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:
Stanovisko odp. prac.: Obtížně se radí bez knihy v ruce, a bez informace v jakém bibliografickém formátu pracujete (MARC 21 nebo UNIMARC).
Pokud vyjdeme z uvedených graficky uspořádaných údajů v "charakteristice problému", doporučujeme ve formátu MARC 21 tento zápis (pouze dílčí instrukce):

245 10 $aOECD Model Tax Convention on Income and on Capital :$bcondensed version 2008 ; and, Key Tax Features of Member countries 2008

246 30 $aModel Tax Convention on Income and on Capital

710 22 $aOECD.$tKey Tax Features of Member countries 2008

740 02 $aOECD Key Tax Features of Member countries 2008

Pokud jde o formát UNIMARC, neudrží-li se pro zobrazení podnázev mezi dvěma podpoli $a, zapište jej do poznámky, případně jako součást hlavního názvu.

Konec připomínkování: 19.11.2008

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved