top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 404
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R: 1.1E5
UNIMARC: 200 $a, $e
MARC 21: 245 $a, $b
Charakteristika problému: Zápis souběžných názvů u divadelních programů. Název programu (v podpoli 245 $a) se obvykle skládá ze jména autora a názvu předváděného díla:

245 00 $aRichard Wagner, Bludný Holanďan

Často divadelní program obsahuje i souběžný název převáděného díla.
Jaký je správný zápis hlavního a souběžného názvu v poli 245? Opakuje se při zápisu souběžného názvu i jméno autora předváděného díla?

Tedy
245 00 $aBohuslav Martinů (1890-1959), Řecké Pašije =$bBohuslav Martinů (1890-1959), Greek passion /$cprogram připravila Patricie Částková

nebo zjednodušeně (přehledněji)

245 00 $aBohuslav Martinů (1890-1959), Řecké Pašije =$bGreek passion /$cprogram připravila Patricie Částková

Návrh řešení:
Odesláno: 15.10.2008
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Viz stanovisko odpovědného pracovníka

Stanovisko odp. prac.: Pokud jde o divadelní program pro jedno dílo, v poli 245 doporučujeme zjednodušený zápis souběžného názvu, ve kterém se jméno autora předváděného díla neopakuje.

Zápis:
245 00 $aBohuslav Martinů (1890-1959), Řecké Pašije =$bGreek passion /$cprogram připravila Patricie Částková
246 30 $aŘecké pašije
246 30 $aGreek passion
246 31 $aBohuslav Martinů, Greek passion

ALE - při zápisu hlavních a souběžných názvů v divadelním programu, který obsahuje více děl jednoho autora, se jméno autora dalšího díla opakuje.

245 00 $aCamille Saint-Saëns (1835-1921), Nuit persane =$bPerská noc : cyklus písní ... ;
Camille Saint-Saëns (1835-1921), Helène : lyrická poema ... : novodobá premiéra 13.2.2008 : reprízy 14. & 19.2.2008

Popis divadelních programů viz též dotaz č. 120

Konec připomínkování: 3.11.2008

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved