top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 392
Typ dotazu: tištěné monografie (MON)
AACR2R: 2.5B7, 2.5B8
UNIMARC: 215 $a
MARC 21: 300$a
Charakteristika problému: Pokud není kniha číslována je možno použít zápis "1 sv. (nestránkován)" viz Příručka k AACR2, revize 1988 / Margaret F. Maxwell. Praha : Národni knihovna, 1995. strana 106 nebo je třeba striktně dodržovat pravidlo 2.5B7
Návrh řešení:
Odesláno: 11.7.2008
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Doporučuji připustit i zkrácenou formu "1 sv. (nestr.)" a to i do budoucna (pro retrokonverzi záznamů, kde údaj o stránkování chybí). Ve stanovisku odp. prac. je uvedeno "bylo používáno", což by mohlo implikocvat, že už se používat nemá.
Stanovisko č. 2: Drobná připomínka ke Stanovisku č. 1 - "nestr." není povolená zkratka viz http://www.nkp.cz/pages/fond_def_zkra.htm
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Pokud není kniha stránkována, platí v plném rozsahu pravidlo 2.5B7 AACR2R.

Pravidlo 2.5B7, tak jak je interpretováno LC v Příručce k AACR2, revize 1988 od Margaret F. Maxwell, se používá při retrokonverzi bibliografických záznamů, pokud údaj o stránkování chybí apod.

Stanovisko odp. prac.: Pokud není kniha stránkována, platí v plném rozsahu pravidlo 2.5B7 AACR2R.

Pravidlo 2.5B7, tak jak je interpretováno LC v Příručce k AACR2, revize 1988 od Margaret F. Maxwell, bylo používáno pouze při retrokonverzi bibliografických záznamů, pokud údaj o stránkování chyběl apod.

Konec připomínkování: 28.7.2008

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved