top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 345
Typ dotazu: soubory autorit (AUT)
AACR2R:
UNIMARC:
MARC 21:
Charakteristika problému: Dobrý den, rádi bychom získali oficiální vyjádření k problematice zápisu jmen šlechticů s římskou číslicí v záhlaví (potažmo zápisu jmen šlechticů bez římské číslice). Nedávno jsme řešili rod Rožmberků a překvapilo nás, že se objevuje tendence k dvojímu způsobu zápisu autoritního záhlaví : 100 1 $a <>Rožmberka, Anna, $d 1530-1580 ale pokud záhlaví obsahuje řadovou číslovku, pak 100 0 $a Jindřich z Rožmberka $b V., $d 1456-1489 Navíc si nejsme jisti, jestli by druhý uvedený příklad neměl být zapsán po vzoru Rudolfa II. Habsburského, tedy: 100 0 $a Jindřich $b V.z Rožmberka, $d 1456-1489 Můžete nám prosím objasnit, jakou metodikou se v těchto případech máme řídit?
Návrh řešení:
Odesláno: 19.6.2007
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Navrhované řešení bylo schváleno pracovní skupinou pro jmenné zpracování.
Stanovisko odp. prac.: Šlechtické jméno s římskou číslicí (zápis pro formát M21) Ve speciálních případech je třeba zapsat římskou číslici i pro šlechtická jména. Dochází k tomu tehdy, je-li v příručkových pramenech tato číslice součástí rodného/ křestního jména a odlišuje stejnojmenné osoby v rámci jednoho rodu. V případě osob narozených před rokem 1900 je pro rozlišení rodinných (rodových) příslušníků stejného či podobného jména často využíváno rozlišení pomocí římských číslic. Tyto rozlišující číslovky zapisujeme do podpole c. Př.: 100 1 $$a <>Rožmberka, Jan$$c II.,$$d ca 1434-1472 Poznámka: dotaz byl 18.9.2012 opraven podle rozhodnutí z 10.9.2012 podle nově schváleného dotazu číslo 557.
Konec připomínkování: 10.8.2007

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved