top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 304
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R:
UNIMARC:
MARC 21: 001, 003
Charakteristika problému: Prosím o radu, jaké údaje máme zapisovat do polí 001 a 003 formátu MARC21?
Návrh řešení:
Odesláno: 17.8.2006
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Viz Stanovisko odpovědného pracovníka
Stanovisko odp. prac.: Pole MARC 21/001 obsahuje systémové kontrolní číslo záznamu, které je při vytváření záznamu automaticky přidělováno institucí; katalogizátor do pole 001 nezasahuje. Pole neobsahuje žádné indikátory ani podpole.
Např. v databázích Národní knihovny je kontrolní číslo určitou kombinací písmen a čísel.

001 cpk20040012345
001 zpk20067897891

Pole MARC 21/003 Identifikátor kontrolního čísla obsahuje kód instituce/agentury, jejíž systémové číslo je uvedeno v poli 001.
Pole 003 nemá žádné indikátory ano podpole. Do tohoto pole se nezapisuje sigla knihovny, používaná v Česku.Jde o kód z MARC Code List for Organizations. Tento kódovník spravuje Library of Congress. O identifikátor lze požádat na adrese: http://www.loc.gov/marc/organizations/form-eng.html

Kód pro Národní knihovnu ČR je: CZ-PrNK

003 CZ-PrNK

Konec připomínkování: 1.9.2006

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved