top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 283
Typ dotazu: soubory autorit (AUT)
AACR2R: 22.8A1
UNIMARC:
MARC 21: Autority 100, 400, 500
Charakteristika problému: Zapisuje se u jména, které neobsahuje příjmení před výrazem označujícím místo původu, bydliště, povolaní atd. čárka či nikoli. Příklad: AACR2R: Leonardo, da Vinci LC Authorities: 100 0# $aLeonardo,$cda Vinci,$d1452-1519 Soubor národních autorit ČR: 100 0# $aLeonardo da Vinci,$d1452-1519 Nejde jen o tu čárku, ale i o to, zda tyto výrazy zapisovat jako součást podpole $a nebo do podpole $c
Návrh řešení:
Odesláno: 13.3.2006
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Tedy, pokud jsem to správně pochopila, při zápisu jména dle pravidla 22.8A1 se u "českých" jmen pouze NEaplikuje věta "Před takovými výrazy umístěte čárku." a v důsledku toho se celé jméno uvádí v $a. Předpokládám, že tato interpretace se týká pouze "českých" jmen tj. že sice zapíši $aJan Křtitel ale $aJohn,$cthe Baptist (např. v odkazu) (drobná poznámka $$ je "alephovština")
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Při tvorbě autoritních záhlaví u jmen, která jsou popsána v par. 22.8A1 je uplatňována interpretace s ohledem na tradiční zápis tohoto typu jmen u nás (viz např. Lexikon české literatury), tedy bez čárky za vstupním prvkem. Jinojazyčná jména tohoto typu přebíráme z příslušných zahraničních databází v jejich autoritní podobě. Pokud takove jméno není nalezeno, vytvoří se autoritní záhlaví podle české praxe(pujde nejčastěji zejména o středověké autory).
Stanovisko odp. prac.: Dotaz má dvě roviny. První, konkrétní, která se týká způsobu zápisu jména Leonardo da Vinci a obecnější, která se týká zápisu jmen podobného typu. Nejdříve k obecnější rovině. Domníváme se, že co se zapisuje do podpole c ve formátu UNIMARC, resp. v MARC21 je definováno v kap. 22.16 AACR2. Při tvorbě záhlaví u jmen, která jsou popsána v par. 22.8A1 byla v NK ČR spíše uplatňována interpretace s ohledem na tradiční zápis tohoto typu jmen u nás (viz např. Lexikon české literatury), tedy bez čárky za vstupním prvkem. Tedy ne Jan, ze Středy ($$aJan$$cze Středy) ale $$a Jan ze Středy ne Petr, Žitavský ($$aPetr$$cŽitavský) ale $$a Petr Žitavský ne Saxo, Grammaticus ($$aSaxo$$cGrammaticus) ale $$aSaxo Grammaticus atd. V konkrétním případě Leonarda da Vinci jsme v době vzniku autoritního záznamu nenašli jeho autoritní podobu jména v bázi autorit v příslušné jazykové oblasti, a tak jsme ji stanovili podle dostupných příruček. Nyní jsme, díky upozornění na možnou chybu, znovu ověřili záhlaví v italském souborném katalogu (http://opac.sbn.it/cgi-bin/IccuForm.pl?form=WebFrame ) a museli uznat chybu. Opravíme tedy podobu záhlaví u Leonarda da Vinci.
Konec připomínkování: 28.3.2006

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved