top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 254
Typ dotazu: tištěné monografie (MON)
AACR2R: 21.7C
UNIMARC:
MARC 21: 700, 710
Charakteristika problému: V příručce Katalogizace ve formátu MARC 21 na s. 146 je uveden příklad - kniha bez společného názvu (5 autorů + 4 díla). Chtěly bychom se zeptat, proč je vyplňeno pole 100 1, když jde o dílo s více než 3 autory. (např. u knihy Forsyth,F.: Ikona není pole 100 vyplněno a všichni autoři jsou v 700) Jaká je interpunkce v rámci poli 700 12? 700 12 $aDeaver, Jeff,$d1950-$tTanečník 700 12 $aCimrhanzl, Tomáš,$d1840-1899.$tŠumava 700 12 $aPanofsky, Erwin,$dnar. 1892.$tSuger, opat 710 12 $aČesko.$tTrestní řád V jakém případě končí podpole $a tečkou?
Návrh řešení:
Odesláno: 23.5.2005
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Viz Stanovisko odpovědného pracovníka

Stanovisko odp. prac.:

Podrobný materiál k popisu přítisků (platný od července 2012) najdete zde:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/fond_pritisky_instrukce12.htm

   

1. V příručce Katalogizace ve formátu MARC 21 jsou v př. na s. 146 údaje o autorech zapsány správně (viz AACR2R, 21.7C).
Protože jde o sbírku samostatných děl různých autorů (v tomto př. má první dílo dva autory), bez společného názvu, vytvoří se hlavní záhlaví pro autora prvního díla, pro druhého je vytvořeno vedlejší osobní záhlaví) a pro další díla a autory ve sbírce se vytvoří vedlejší záhlaví autor/název .
Dílo, na které odkazujete, bylo v NK popsáno před konverzí do formátu MARC 21 a zřejmě došlo při konverzi k chybě, záznam byl již opraven.

2. Pokud jde o interpunkci v rámci pole pro vedlejší záhlaví autor/název, odkazujeme též na příručku Katalogizace ve formátu MARC 21, pole X00, X10 + související příklady. Za údajem na konci podpole v rámci pole 700 nebo 710 se zapíše tečka, pokud tento údaj nekončí zkratkou, iniciálou zakončenými tečkou či časovým intervalem zakončeným interpunkčním znaménkem. Tedy:

700 12 $aDeaver, Jeff,$d1950-$tTanečník
700 12 $aCimrhanzl, Tomáš,$d1840- 1899.$tŠumava
700 12 $aPanofsky, Erwin,$dnar.1892.$tSuger, opat
710 12 $aČesko.$tTrestní řád

Konec připomínkování: 23.6.2005

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved