top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 253
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R: 12.7B1
UNIMARC: 326
MARC 21: 310
Charakteristika problému: Který výraz se má používat pro zapsání roční periodicity u pokračujících zdrojů: ročenka nebo 1x ročně?
Návrh řešení: Navrhuji přednostně používat výraz 1x ročně, protože výraz ročenka vždy přesně neodpovídá typu popsaného zdroje. Ročenka je spíše typ publikace než vyjádření doby peridicity.
Odesláno: 18.5.2005
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: V zásadě s návrhem a s vyjádřením odpovědného pracovníka souhlasím. Ale v AARC2R 12.7B1 je jako příklad uvedeno Ročenka. V interním materiálu NK ČR k periodicitě pole UNI 326 byl také v příkladech termín Ročenka. V záznamech NK u pravých periodik je tento termín používán. Proto jsme tento termín také důsledně používali. Případná změna znamená provést globální opravu, což u některých systémů je problém. Termín 1x ročně je uveden jako příklad pouze v manuálech MARCu.
Stanovisko č. 2: Souhlasím s vyjádřením odpovědného pracovníka, shoduje se s naší dosavadní praxí.
Stanovisko č. 3: Souhlasím se stanoviskem odborného pracovníka, dube dobré, když budou rozlišeny ročenky pokračující zdroje. M. Pokorná
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Vzhledem k rozšiřujícímu se záběru zpracovávaných pokračujících zdrojů (např. publikací z pokračujících konferencí, veletrhů, festivalů, iterací atd.) doporučujeme používat pro vyjádření periodicity kromě dosud často používaného výrazu ročenka také výraz "1x ročně". Výraz 1 x ročně bude do budoucna preferován, ale u klasických ročenek lze výraz "ročenka" i nadále používat.
Změny ani globální opravy není třeba zpětně provádět.

Stanovisko odp. prac.: Jako pokračující zdroje je zpracováváno stále více různých typů dokumentů (např. publikace z pokračujících konferencí, veletrhů, festivalů atd.), které asi nelze charakterizovat jako ročenky. Protože jde v zásadě o vyjádření periodicity, doporučujeme v souladu se zpracováním pravých periodik používat i pro nepravá periodika výraz "1x ročně" namísto dosud často používaného výrazu ročenka.
Konec připomínkování: 1.6.2005

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved