top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 251
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R: 1.0H1/iii, 2.5B14
UNIMARC: 215, 307, 510
MARC 21: 300, 246, 500
Charakteristika problému: Ráda bych se zeptala, jak se řeší popis dokumentu - zvratného výtisku, který obsahuje z druhé (zvratné) strany stejný dokument v jiné jazykové mutaci - jde o velmi částou variantu úpravy "vydání" např. úředních nebo oficiálních dokumentů z období Rakouska-Uherska nebo období okupace, příp. vzácněji jazykových slovníků, konverzačních příruček apod. Obě "části" mají svůj vlastní titulní list (který je považován za hlavní - tj. předepsaný - pramen popisu?; dále má každá "část" své stránkování a případně i částečně jiné autorské údaje (např. doplněné o jméno překladatele)
Návrh řešení:
Odesláno: 13.5.2005
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Souhlasím se stanoviskem odpovědného pracovníka, děláme to také takto. M. Pokorná
Stanovisko č. 2: Není mi jasné, zda ten druhý název bude vyhledatelný (zda se objeví v poli Souběžný název). Napadá mne, že by bylo vhodnější tyto případy katalogizovat jako přítisk (neboť obě díla mají vlastní titulní list, vlastní stránkování, proti normálním přítiskům je rozdíl jen v tom, že druhé dílo nepokračuje za prvním, le je zvratmo).
Stanovisko č. 3: U zvratmo tištěných dokumentů bych rozlišovala zda jde o a) stejne dilo v jine jazykove mutaci. Zde souhlasím se Stanoviskem odp. prac. jen mám pár připomínek: - neměla by volba hlavniho pramene popisu probíhat dle 1.0H1 iii) (výčtu jazyků samozřejmě předchází čeština) - neměla by poznámka přijít spíše do MAR21 pole 546 - druhý název bych zapsala do MARC21 pole 246 s indikátory 15 (Název na doplňkové titulní stránce) b) různá díla popisovala bych jako přítisk, ale nevím zda název druhého díla uvést v MARC21 do pole 200 nebo 501 (u jazykových slovníků typu Česko-finský | Finsko-český slovník na cesty je otázkou, zda patří pod bod a) nebo b) - občas jsem narazila na případy, kdy jedna část byla podstatně kratší)
Stanovisko č. 4: Chybička se vloudila správně má být - zda název druhého díla uvést v MARC21 do pole 245 nebo 501
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Je třeba rozlišovat různé typy zvratmo tištěných dokumentů:

1. Zvratmo tištěný text, který obsahuje stejný dokument v jiné jazykové mutaci (např. u jazykových slovníků).
Volba hlavního pramene popisu v těchto případech - viz 1.0H1d)iii AACR2R.
Názvy dalších jazykových mutací se zapisují v údajích o názvu a odpovědnosti jako souběžné názvy, a v polích pro variantní názvy (v UNIMARC v poli 510, v MARC 21 v poli 246).
Údaje o stránkování obou částí se zapíší do pole pro údaje fyzického popisu a dále se zapíše ještě všeobecná poznámka, v NKC formalizovaná: ... text tištěn zvratmo.
Údaje o dalších původcích dokumentu (pokud je považujete za důležité) by mohly být uvedeny v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti nebo v poznámce.

2. Zvratmo tištěný text, který obsahuje jiný dokument - se popisuje jako přítisk (popis přítisku viz dotaz č. 133).

3. Zvratmo tištěná příloha díla (např. mapa, hudebnina) - je dostačující zápis ve vhodné poznámce (např. Příloha tištěna zvratmo)

Příklady

MARC 21
245 00 $aČesko anglický slovník =$bEnglish-Czech dictionary
246 31 $aEnglish-Czech dictionary
300 $a48, 48 s.
500 $aSouběžný anglický text tištěn zvratmo

UNIMARC
200 1- $a$aČesko anglický slovník$e= English- Czech dictionary
215 $a48, 48 s.
307 $aSouběžný anglický text tištěn zvratmo
510 10 $aEnglish-Czech dictionary

Stanovisko odp. prac.: V případě zvratmo vytištěné jazykové mutace stejné části dokumentu (vyskytující se např. u jazykových slovníků) se zvolí za hlavní pramen popisu titulní stránka podle pravidla 1.0H1d)iii AACR2R.
Údaj o vlastním číslování zvratmo tištěného textu se zapíše do pole pro údaje fyzického popisu a dále se zapíše ještě všeobecná poznámka (v NKC formalizovaná: ... text tištěn zvratmo).

Údaje o dalších původcích dokumentu (pokud je považujete za důležité) by mohly být uvedeny v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti nebo v poznámce.

Příklad
MARC 21

300 $a48, 48 s.
500 $aAnglický text tištěn zvratmo

UNIMARC

215 $a48, 48 s.
307 $aAnglický text tištěn zvratmo

Konec připomínkování: 7.6.2005

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved