top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 237
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R: 21.1C, 21.30J
UNIMARC: 5XX, 200
MARC 21: 130, 245 $a, 7XX $t, 8XX $t
Charakteristika problému: Můžete mi poradit, co s popisem knihy, kde není žádný údaj o odpovědnosti pro vytvoření hlavního nebo vedlejšího záhlaví?
Návrh řešení:
Odesláno: 10.2.2005
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Viz stanovisko odpovědného pracovníka
Stanovisko odp. prac.: Pokud údaje o odpovědnosti v dokumentu chybí, hlavní záhlaví je názvové (hlavní název díla, unifikovaný název).

Podrobněji viz kapitola 21 AACR2R, zejména 21.1C, 21.30J.

Konec připomínkování: 30.11.-0001

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved