top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 236
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R:
UNIMARC:
MARC 21: 040 $c
Charakteristika problému: Použití pole 040 $c (agentura převádející záznam do strojem čitelné podoby) - v záznamech NKP je zpravidla vyplněno pouze $a, zatimco v záznamech přebíraných z Library of Congress je vyplněno $a i $c (obě podpole obsahují stejnou hodnotu)
Návrh řešení: Navrhuji vyplňovat obě podpole tj. $a i $c, protože v případě, že vytvářím záznam v elektronickém katalogu tak jsem jak agentura zajišťující původní katalogizaci = $a tak současně i agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby = $c
Odesláno: 9.2.2005
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Viz stanovisko odpovědného pracovníka

Stanovisko odp. prac.: Z instrukce v manuálu MARC 21. Bibliografický formát. Sv. 1 nevyplývá jasně, zda se podpole $c vyplňuje i při původní katalogizaci, či zda jde o podpole používané pouze při retrokonverzi záznamů z tištěné do strojem čitelné podoby.
V Národní knihovně vedl výklad této instrukce k používání podpole 040 $c pro záznamy převáděné do strojem čitelné podoby.
Vzhledem ke konverzi záznamů do formátu UNIMARC doporučujeme dosavadní způsob používání tohoto podpole zachovat.
Konec připomínkování: 1.4.2005

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved