top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 233
Typ dotazu: hudebniny (HUD)
AACR2R:
UNIMARC:
MARC 21: Pole 008
Charakteristika problému: Katalogizujeme zpěvníky. Jaký kód se používá pro zpěvníky v poli 008 v pozici 20 (Formát hudebniny) ? V jakém případě se používá pro hudebniny v poli 008 v pozici 20 (Formát hudebniny) kód g - souhrnná partitura a kód n - nelze použít. Používá se pro hudebniny v poli 300 podpole $b výraz il., portréty apod., když se v poli 008 pro formát hudebniny neuvádí. Např. 300 $a 1 zpěvník (155 s.) : $b il., portréty
Návrh řešení: otázka
Katalogizujeme zpěvníky. Jaký kód se používá pro zpěvníky v poli 008 v pozici 20 (Formát hudebniny) ?

odpověď
Marc21, pole 008, pozice 20 (hudba)
z – jiný

Kód z označuje formát hudebniny, pro který není vhodný žádný z uvedených kódů. Obvykle to znamená, že popisná jednotka není partitura. Kód z je vhodný pro označení např. klavírní hudby, grafické hudby, skladeb obsahujících pouze pokyny k provádění atd. Kódem z se označují též sady hlasů.

Kód "z" tedy použijeme pro zpěvníky, vokální linky s podloženým textem, skladby pro sólový klavír, varhany, pro sady hlasů, např. dechové hudby apod.

otázka
V jakém případě se používá pro hudebniny v poli 008 v pozici 20 (Formát hudebniny) kód g - souhrnná partitura a kód n - nelze použít.

odpověď
"g" - používá se v případě, kdy je např. sborová partitura zapsaná ne ve čtyřech notových osnovách, ale pouze ve dvou (SAT v první a B ve druhé, nebo SA a TB…)

"n" – pro hudebniny se nepoužívá, označuje zvukové záznamy

otázka
Používá se pro hudebniny v poli 300 podpole $b výraz il., portréty apod., když se v poli 008 pro formát hudebniny neuvádí.
Např. 300 $a 1 zpěvník (155 s.) : $b il., portréty

odpověď
Ano, používáme $b v poli 300 , např. $a 1 zpěvník (128 s.) : $b fot. příl. ; $c 20 cm

Odesláno: 31.1.2005
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:
Stanovisko odp. prac.: dodatek

pokud se vám stane, že v záznamech NK nacházíte jiné hodnoty, věřte, že se snažíme opravit, co se dá - některé nedostatky vznikly přelitím z Unimarcu (přes veškerou snahu ošetřit vše předem), mnohé také pravděpodobně v počátcích katalogizace v MARC21... H. Borková

Konec připomínkování: 3.3.2005

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved