top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 232
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R: 1.0A1, 1.4B4
UNIMARC: 210 $a
MARC 21: 260 $a
Charakteristika problému: Jak se zapíše místo vydání, když na titulní stránce je uvedeno: Vydala Žilinská univerzita v Žilině a v tiráži je uvedeno: Vydala Žilinská univerzita v Žilině, Moyzesova 20, 010 26 Žilina? 210 $aV Žilině$cŽilinská univerzita nebo 210 $aŽilina$cŽilinská univerzita
Návrh řešení:
Odesláno: 28.1.2005
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Souhlasím se stanoviskem odp. prac. - jen bych ještě doplnila, že údaje z titulní stránky (hlavniho pramene popisu) mají přednost před informacemi odjinud (AACR2R 1.0A1)
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Viz stanovisko odborného pracovníka

Stanovisko odp. prac.: Místo vydání se zapíše ve formě a v mluvnickém tvaru, v němž se popisné jednotce vyskytuje. Je-li místo vydání uvedeno s předložkou, zapíše se včetně této předložky; předložku lze vynechat, pokud vynechání neovlivní pádové koncovky. Údaje z titulní stránky (hlavního pramene popisu) mají přednost před informacemi odjinud.

Správný zápis údaje o místu vydání a nakladateli tedy je:

UNIMARC
210 $aV Žilině$cŽilinská univerzita

MARC 21
260 $aV Žilině :$bŽilinská univerzita,

Viz též dotaz 83, 114, 157, 227

Konec připomínkování: 30.11.-0001

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved