top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 231
Typ dotazu: tištěné monografie (MON)
AACR2R:
UNIMARC: 200, 517
MARC 21: 245, 246
Charakteristika problému: Náš dotaz se týká pole 246 Variantní názvy. V záznamu NK je uvedeno: 245 10 $aStrom života : $bkniha o životě Charlese Darwina 246 30 $aKniha o životě Charlese Darwina Proč je použito v poli 246 podpole $a? V jakém případě by bylo použito v poli 246 podpole $b?
Návrh řešení:
Odesláno: 25.1.2005
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Viz stanovisko odpovědného pracovníka
Stanovisko odp. prac.: Uvedený příklad ilustruje vytvoření selekčního údaje pro významnou variantní formu hlavního názvu popisované jednotky.

Teprve zápisem v poli 246 Variantní názvy - v podpoli $a - se údaj uvedený v podpoli 245 $b, jako významná varianta hlavního názvu, stává údajem selekčním.
Podpole 246 $b - stejně jako podpole 245 $b - selekční není, proto by se použilo pouze výjimečně pro upřesnění variantní formy (další instrukce viz MARC 21. Bibliografický formát, sv. 2, pole 245).

Konec připomínkování: 30.11.-0001

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved