top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 226
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R:
UNIMARC:
MARC 21: ISBN
Charakteristika problému: Dobrý den, chtěly bychom se zeptat na pole 020. Pokud kniha nemá ISBN, setkáváme se často s tím, že se pole 020 vyplňuje takto: 020 $a (Brož.) Je to správné? Ještě jedna otázka k poli 020. V pravidlech MARC 21 se uvádí: 020 $a0394170660 (Random House : brož.) V příručce Katalogizace ve formátu MARC 21 se uvádí: 020 $a80-86197-29-8 (Scriptorium ; brož.) Proč je v prvním případě v kulaté závorce dvojtečka a ve druhém středník. Děkujeme
Návrh řešení:
Odesláno: 10.12.2004
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Bohužel jsem se až doposud mylně domnívala, že je v manuálu MARC 21 tisková chyba. Utvrdilo mne v tom i to, že právě v NK jsem našla příklady, kdy v poli 020 byl v poznámce používán středník. Navíc i v nově vydané príručce Katalogizace ve formátu MARC 21 je použit středník v poznámce, a to dokonce ve třech příkladech. Chtěla bych ještě upozornit na nesrovnalost: v manuálu je příklad pole 020 (brož. : sv. 1), v Příručce obráceně: nejdříve svazek, potom brož.: (sv. 1 ; brož.) Na pořadí údajů v poznámce nezáleží?
Stanovisko č. 2: Bylo by dobré uvést příklad, aby bylo zřejmé jak bude zápis v případě, že kniha nemá ISBN vypadat: bude údaj i v tomto případě v kulatých závorkách?, počáteční písmeno bude velké či malé? V AACR2R ani v MARC 21 jsem příklad nenašla pouze v ISBD(M) v pravidle 8.1.5 je uvedeno (Paperback). Co se týče pořadí údajů ve vysvětlivce - zapisujeme údaje tak, jak jsou uvedeny v dokumentu. Jinak bych do rubriky AACR2R uvedla 1.8E, 2.8D, do rubriky UNIMARC 010 $b a do rubriky MARC 21 020 $a
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Viz Stanovisko odpovědného pracovníka

Stanovisko odp. prac.: Pokud kniha nemá ISBN, v poli 020 (MARC 21) se zapisuje pouze samostatný údaj o vazbě, který začíná velkým písmenem (tj. Brož., Váz. apod.).
Je-li uvedeno ISBN, údaj o vazbě atd. se k ISBN připojuje jako vysvětlivka v kulatých závorkách, pak začíná malým písmenem. Součástí vysvětlivky může být kromě údaje o vazbě i jméno a sídlo nakladatele, event. označení vztahu ISBN k souboru či jednotlivému svazku - viz násl. příkl.
Správnou interpunkcí ve vysvětlivce k ISBN (v poli 020) je opravdu dvojtečka - viz manuál MARC 21. Bibliografický formát, sv. 1 a AACR2R.
Středník se začal používat při zavedení ISBN v ČR, kdy nebyl k dispozici příslušný katalogizační standard pro způsob zápisu interpunkce ve vysvětlivce.
Chybná praxe byla již v NK změněna a používá se dvojtečka - viz Errata na www.nkp.cz/odborné činnosti/odbor zpracování fondů/katalogizační politika.

Příklady (doporučené pořadí údajů ve vysvětlivce)

MARC 21
020 $a80-86196-16-X (váz.)
020 $a(Váz.)
020 $a80-86197-29-8 (Scriptorium : brož.)
020 $a80-7179-682-4 (C.H. Beck, München : sv. 1 : váz.)

UNIMARC
010 $a80-86196-16-X$bváz.
010 $bVáz.
010 $a80-86197-29-8$bScriptorium : brož.
010 $a80-7179-682-4$bC.H. Beck, München : sv. 1 : váz.

Viz též dotaz č. 238, 242

Konec připomínkování: 4.1.2005

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved