top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 225
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R:
UNIMARC:
MARC 21: 505
Charakteristika problému: Katalogizujeme knihu: Březinová, Taťana : Křižovatky žen Kniha obsahuje 2 novely a to, Samý makový koláček a Dapokl. Chtěly bychom, aby kniha byla vyhledatelná pod každým z těchto názvů. Nevíme přesně, jaká pole se v tomto případě vyplňují. Postupovaly jsme následovně: 245 10 $aKřižovatky žen 505 00 $tSamý makový koláček -- $tDapokl Použije se i pole 246 33 $a Samý makový koláček ? Nebo pole 740, popřípadě 787? Děkujeme.
Návrh řešení:
Odesláno: 2.12.2004
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: Pouze technická připomínka: v rubrice MARC 21 bych uvedla pole 505 nikoli Názvy
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Viz stanovisko odpovědného pracovníka
Stanovisko odp. prac.: Použití pole 505 je správné, zápis názvů děl v podpoli $t je dostačující, protože podpole $t jsou selekční - žádná další pole pro tyto názvy není nutné zapisovat - viz příručka Katalogizace ve formátu MARC 21. Praha : NK, 2004, s.77.
Konec připomínkování: 30.11.-0001

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved