top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 221
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R:
UNIMARC: 101
MARC 21: 008, 041, 9XX
Charakteristika problému: V knihovně uchováváme staroslověnské knihy a knihy v církevní slovanštině. Potřebovali bychom tyto jazyky pro potřeby vyhledávání rozlišovat. V MARC21 se tyto jazyky schovají pod jednu zkratku "chu". Mohl by se pro staroslověnštinu zavést ještě doplňující kód (např. "czx") do některého z polí 9XX, např. do pole 906 $a? Věřím, že je to v naší zemi potřeba. Děkuji Barbora Drobíková
Návrh řešení:
Odesláno: 22.11.2004
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Viz stanovisko odpovědného pracovníka

Stanovisko odp. prac.: Pro staroslověnštinu se používaly kódy "sla" (ostatní slovanské jazyky) nebo "chu" (církevní slovanština). Ani jeden z kódů není úplně výstižný. Za účelem sjednocení popisu se nadále doporučuje používat ve standardních polích MARC21 i UNIMARC kód "chu". Pokud je potřeba blíže specifikovat jazyk dokumentu jako staroslověnštinu, použije se ve formátech MARC21 i UNIMARC pole 907 podpole $aJazyk dokumentu nebo $bJazyk originálu; kde je možné použít kód "czx". Použití pole 907 je nepovinné, závisí na rozhodnutí jednotlivých knihoven.
Konec připomínkování: 30.11.-0001

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved