top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 219
Typ dotazu: všeobecný popis (XXX)
AACR2R: 2.5, 2.5C
UNIMARC: 105, 215 $a, $c
MARC 21: 008/18-21, 300 $a, b
Charakteristika problému: Náš dotaz se týká pole 008-Knihy. Katalogizujeme-li knihu obsahující obrazovou přílohu, která není součástí číslování knihy, použijeme ve znakové pozici 18-21 písmeno a nebo písmeno f, anebo obojí. Co je správné? a) 150 s., [20] s. obr. příl. nebo b) 150 s., [20] s. obr. pří. : il. Pokud kniha obsahuje pouze portréty, použijeme písmeno a nebo písmeno c, anebo obojí. Co je správné? a) 150 s. : portréty nebo 150 s. : il., portréty Zápisy se knihovna od knihovny liší. Nevíme k jaké variantě se máme přiklonit. Děkujeme
Návrh řešení:
Odesláno: 8.11.2004
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: S navrhovaným řešením souhlasím. U první části otázky bych pouze doplnila: a) 150 s., [20] s. obr. příl. kniha sice obsahuje obrazovou přílohu, ale ta neobsahuje ilustrace v kódovaných údajích se zapíše písmeno f b) 150 s., [20] s. obr. příl. : il. kniha obsahuje obrazovou přílohu s ilustracemi v kódovaných údajích se zapíší písmena af A pro úplnost bych doplnila následující příklad 150 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty kniha obsahuje obrazovou přílohu s ilustracemi a portréty v kódovaných údajích se zapíší písmena acf
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Při katalogizaci knih obsahujících obrazové přílohy, které nejsou součástí číslování knihy se v poli 008 (ve formátu MARC 21) na znakových pozicích 18-21 zapisuje kód pro obrazovou přílohu, tj.f, a pokud obrazové přílohy obsahují ilustrace, zapíše se i kód pro příslušný typ ilustrace, tedy af, nebo acf, (v uvedeném pořadí).

Je-li v popisných údajích uvedeno

a) 150 s. : portréty
kniha obsahuje pouze portréty
v kódovaných údajích se zapíše kód c

b) 150 s. : il., portréty
kniha obsahuje ilustrace a portréty
v kódovaných údajích se zapíší kódy ac

c) 150 s., [20] s. obr. příl.
kniha sice obsahuje obrazové přílohy, ale bez ilustrací
v kódovaných údajích se zapíše pouze kód f

d) 150 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty
kniha obsahuje obrazové přílohy, ilustrace a portréty
v kódovaných údajích se zapíší kódy acf

Pozn.: dílčí příklady záměrně uvedeny pouze s interpunkcí, výsledné zobrazení stejné ve formátu UNIMARC i MARC 21.

Stanovisko odp. prac.: Při katalogizaci knih obsahujících obrazové přílohy, které nejsou součástí číslování knihy se v poli 008 (ve formátu MARC 21) na znakových pozicích 18-21 zapisuje kód pro obrazovou přílohu, tj.f, a pokud obrazové přílohy obsahují ilustrace, zapíše se i kód pro příslušný typ ilustrace, tedy af, nebo acf, (v uvedeném pořadí).

V popisných údajích se v poli pro fyzický popis zapíše vždy rozsah díla (kolik stran, listů apod.) a v následujícím podpoli jak je dílo po výtvarné/grafické stránce vybaveno - správná je tedy varianta b).

Je-li v popisných údajích uvedeno

a) 150 s. : portréty
kniha obsahuje pouze portréty
v kódovaných údajích se zapíše kód c

b) 150 s. : il., portréty
kniha obsahuje ilustrace a portréty
v kódovaných údajích se zapíší kódy ac

Konec připomínkování: 30.11.-0001

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved