top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 214
Typ dotazu: tištěné monografie (MON)
AACR2R: 22.1B, 1.1B6, 1.1F123
UNIMARC: 200$f, 200$g, 210$c
MARC 21:
Charakteristika problému: Mezery mezi inicialami zkratek. Došlo od zodpovezení dotazu 11 a 96 ke změně pravidel ve smyslu sjednocení interpunkce mezi iniciálami (zkratkami) jména v polích 600$b, 700$b,702$b a ostatni poli zaznamu. Např. 200f J.mezeraV.mezeraSladek 210 $c W.mezeraB.mezeraSawders.
Návrh řešení:
Odesláno: 19.10.2004
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení:
Stanovisko odp. prac.: Rozhodnutí o řešení v dotazech č. 11 a 96 se nezměnila.

Iniciály v příkladu v tomto dotazu mají proto být správně zapsány takto:
UNIMARC
200 $fL.V._Sládek
210 $cW.B._Sawders

MARC 21
245 $cL.V._Sládek

V polích pro selekční údaje takto:
Např.:
UNIMARC
700 1 $aSládek$bL._V.

MARC 21
100 1 $aSládek,_L._V.

Konec připomínkování: 30.11.-0001

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved