top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 198
Typ dotazu: věcný popis (VEC)
AACR2R:
UNIMARC: 606
MARC 21: 650
Charakteristika problému: Má se důsledně rozlišovat rod v předmětových heslech týkající se oboru činnosti osob? V bázi AUT je např. "výtvarníci / výtvarnice", ale jindy pouze "scénografové", "chemici" apod.
Návrh řešení:
Odesláno: 21.1.2004
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: MZK navrhuje v PH označujících obor činnosti osob rozlišovat rod takto: - kde je výraz v jazyce běžně zaužíván, uvádět (herečky, zpěvačky, lékařky) - kde je v knize kladen důraz na neobvyklost povolání pro ženy, uvádět (letkyně) - kde má nezvyklý tvar, příp. i jiný význam, nepřechylovat (chemičky, keramičky). Navrhujeme využívat možností, které český jazyk při rozlišování rodů nabízí. Přesto doporučujeme postupovat v případě pochybností u méně zaužívaných případů individuálně, sporné případy konzultovat s NKP a řídit se AUT bází.
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Rod v předmětových heslech týkajících se oboru činnosti osob se rozlišuje, potřebné termíny jsou do souboru autorit průběžně doplňovány.
Stanovisko odp. prac.: Rod v předmětových heslech označujících obor činnosti osob, v tzv. globálních heslech, které zařazují danou osobu do příslušné kategorie, se rozlišuje. Dvojznačné termíny, typu "chemička/y", "fyzička/y" se řeší individuálně. Databáze věcných autorit NK je univerzální, zahrnující všechny obory: vzniká a je doplňována induktivní metodou v přímé návaznosti na potřeby věcných katalogizátorů útvarů NK a kooperujících institucí, tedy metodou "zdola", "s knihou v ruce". Z tohoto důvodu některé termíny v jednotlivých autoritních souborech ještě obsaženy nejsou. Na adrese http://www.nkp.cz/standard/zapis_pracskupina_vz2.htm jsou zveřejněny pokyny pro zasílaní návrhů na připojení nových autoritních termínů a jejich případné doplnění.
Konec připomínkování: 10.2.2004

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved