top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 161
Typ dotazu: věcný popis (VEC)
AACR2R:
UNIMARC: 606
MARC 21: 650
Charakteristika problému: Při zpracovávání diplomových prací bychom rádi v záznamu uváděli zaměření studenta (zaměření jeho studijního oboru). Rádi bychom, aby toto zaměření bylo zároveň selekčním údajem. Které pole UNIMARCu se pro toto hodí?
Návrh řešení: Některé pole 6--
Odesláno: 13.12.2002
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Viz stanovisko odpovědného pracovníka
Stanovisko odp. prac.: Obor studia, zaměření studijního oboru studenta se uvádí v poli 606/650, kde se uvádí věcné téma
Konec připomínkování: 20.9.2006

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved