top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 143
Typ dotazu: tištěné monografie (MON)
AACR2R: kap. 2
UNIMARC: 101, 102, 200 $a, e, 205, 210, 215, 300, 517
MARC 21: 245, 246, 250, 260, 300, 500
Charakteristika problému: Normy - jmenný popis
Návrh řešení: Pro jmenný popis norem (ČSN, ISO, ČSN ISO apod.) lze v zásadě použít kapitolu 2 AACR2R Knihy, brožury, jednolistové tisky.
Velmi stručně jsou nastíněny zásady popisu i v ČSN 01 0195 Bibliografický záznam (schválené v r. 1990), vhodnější instrukcí je však zmíněná 2. kapitola v AACR2R.
V Národní knihovně ČR se popisují pouze normy související s oborem knihovnictví, a to v OK pro databázi knihovnické literatury - KKL.

Příklad popisu:
101 1# $acze$ceng$cfre
102 ## $aCZ
200 1# $aČSN ISO 1086 (01 0159) Informace a dokumentace - Titulní listy knih
205 ## $a2. vyd.
210 ## $aPraha$cČeský normalizační institut$d2001
215 ## $a9 s.$d30 cm
300 ## $aTato norma je českou verzí ISO 1086:1991
300 ## $aÚčinnost normy od 1.1.2002
517 1# $aInformace a dokumentace - Titulní listy knih
517 1# $aTitulní listy knih

Odesláno: 11.6.2002
 
Došlé připomínky
Stanovisko č. 1: a) na ČSN 01 0195 bych raději vůbec neodkazovala - je to zavádějící b) otázka (popisovanou normu nemám k dispozici) k poli 205: nevztahuje se údaj "2. vyd." spíše k originálu než k české verzi?
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Pro jmenný popis norem (ČSN, ISO, ČSN ISO apod.) lze v zásadě použít kapitolu 2 AACR2R Knihy, brožury, jednolistové tisky.
V Národní knihovně ČR se popisují pouze normy související s oborem knihovnictví, a to v Odboru knihovnictví, pro databázi knihovnické literatury - KKL.

Příklad popisu:
UNIMARC
101 1# $acze$ceng$cfre
102 ## $aCZ
200 1# $aČSN ISO 1086 (01 0159) Informace a dokumentace - Titulní listy knih
210 ## $aPraha$cČeský normalizační institut$d2001
215 ## $a9 s.$d30 cm
300 ## $aTato norma je českou verzí 2. vyd. ISO 1086:1991
300 ## $aÚčinnost normy od 1.1.2002
517 1# $aInformace a dokumentace - Titulní listy knih
517 1# $aTitulní listy knih

MARC 21
245 00 $aČSN ISO 1086 (01 0159) Informace a dokumentace - Titulní listy knih
246 30 $aInformace a dokumentace - Titulní listy knih
246 30 $aTitulní listy knih
260 ## $aPraha :$bČeský normalizační institut,$c2001
300 ## $a9 s. ;$d30 cm
500 ## $aTato norma je českou verzí 2. vyd. ISO 1086:1991
500 ## $aÚčinnost normy od 1.1.2002

Stanovisko odp. prac.: Viz návrh řešení.
Konec připomínkování: 26.6.2002

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved