top
titulek
Dotazy ke katalogizaci

Zobrazení dotazu

Na této stránce si můžete prohlédnout celý dotaz včetně všech došlých připomínek.

Číslo dotazu: 101
Typ dotazu: věcný popis (VEC)
AACR2R:
UNIMARC:
MARC 21:
Charakteristika problému: Cyklistické trasy. S rozvojem cykloturistiky přibývají mapy a průvodce po dálkových cyklotrasách. Domníváme se, že by bylo vhodné uvádět je pod jejich názvy a pochopitelně tyto názvy řešit jako věcnou autoritu, geografické jméno. Myslíme si, že názvy by měly být doplňeny závorkovým výkladem (relátorem, kvalifikátorem), protože názvy jsou dosti všeobecné a zaměnitelné. Samozřejmě je možno volit ještě zobecňující (sběrné) heslo, cyklistické trasy (nebo cykloturistické trasy, cyklistické cesty)a po pomlčce geografické zpřesnění projížděné oblasti.
Návrh řešení: Jantarová stezka (cyklistická trasa), resp.(cyklistická cesta, cykloturistická...) Moravská stezka (cyklistická trasa) Dunajská cesta (cyklistická trasa : Slovensko) Poslední případ naznačuje, že (nehledě na to, že by šlo o geografické jméno) je dobré uvádět zemi, nebo oblast, protože některé stezky vedou více zeměmi a mapa se může týkat jen části. Další heslo může mít vstupní prvek oblast - mapy cykloturistické apod., nebo cyklistické trasy - oblast atd.
Odesláno: 8.6.2001
 
Došlé připomínky
 
Údaje Národní knihovny
Stav řešení: schváleno (SCHV)
Rozhodnutí o řešení: Autoritní záhlaví jsou stanovena zde
Stanovisko odp. prac.:
Konec připomínkování: 1.11.2001

únor 2000 Mgr. E. Lichtenbergová | Na titulní stranu aplikace | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s., 2B
All rights Reserved